OZV 2-2012 – poplatek za komunalní odpad


Místní vyhláška OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vřesovice

Účinnost od 1. 1. 2013

OZV 2-2012-poplatek-komunalni odpad (PDF ke stažení, 2,5 MB)