Volby


2019 – Volby do EVROPSKÉHO PARALAMENTU –  24. a 25. 5. 2019

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Volby do Evropského parlamentu-volič.průkazy

___________________________________________________________________

2018 – Volby do zastupitelstev obcí – 5. a 6. října 2018
Právo volit má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného členského státu EU, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu. V případě cizinců (občanů EU) je podmínkou výkonu volebního práva předchozí zápis do dodatku stálého seznamu voličů, o který se žádá na OÚ Vřesovice.
Překážkami výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
_____________________________________________________________________________
2018 – volby prezidenta ČR – 12. a 13. 1. 2018 (příp. II. kolo 26. a 27. 1. 2018)
7. oznámení o době a místu konání 2. kola volby
zákon č. 275-2012 Sb.
Žádost o vydání volič. průkazu k volbě prezidenta ČR
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení
____________________________________________________________________________
2017 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 20. a 21. 10. 2018
vyhláška MV 233-2000 Sb.
zákon 247-1995 Sb.
plná moc k vydání volič. průkazu
20.,21. 10. 2017-volič. průkazy
informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí…
Vřesovice-výsledky voleb
___________________________________________________________________________
2016 – Volby do Senátu Parlamentu a zastupitelstev krajů 7. a 8. 10. 2016
informace-o-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky