Sazebník úhrad


Sazebník je zpracováván podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

A.    Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):

Černobílá:

  • jednostranný výtisk nebo kopie formát  A4 – 1,00Kč
  • oboustranný  výtisk nebo kopie formát  A4 – 2,00Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát  A3 – 3,00Kč
  • oboustranný  výtisk nebo kopie formát  A3 – 4,00Kč

Barevná:

  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 –  2,00Kč
  • oboustranný  výtisk nebo kopie formát A4 –  4,00Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 –  4,00Kč
  • oboustranný  výtisk nebo kopie formát A3 –  6,00Kč

B.   Náklady na odeslání informací (1 ks):

  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

C.    Skenování

Podle formátu požadované informace jako v případě kopírování (viz písm. A).