Závěrečný účet


2017

Závěrečný účet obce Vřesovice za rok 2017-komentář

Závěrečný účet za rok 2017

Fin 2-12M 2017

Rozvaha 2017

Výkaz zisku a ztrát 2017

Příloha 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Rozvaha 2017-MŠ

Výkaz zisku a ztráty 2017-MŠ

Příloha 2017-MŠ

účetní závěrka za rok 2017

2016

Závěrečný účet obce Vřesovice za rok 2016-komentář

Závěrečný účet obce Vřesovice za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

FIN 2-12 M ke dni 31.12.2016

Rozvaha ke dni 31.12.2016

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Rozvaha-MŠ Vřesovice k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty-MŠ Vřesovice k 31.12.2016

Příloha-MŠ Vřesovice k 31.12.2016