Závěrečný účet


2018

Závěrečný účet obce Vřesovice za rok 2018-komentář

Fin2-12 M k 31.12.2018

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k31.12.2018

Příloha k 31.12.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

Rozvaha MŠ Vřesovice k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty MŠ Vřesovice k 31.12.2018

Příloha MŠ Vřesovice k 31.12.2018

Inventarizační zpráva 2018

 

2017

Závěrečný účet obce Vřesovice za rok 2017-komentář

Závěrečný účet za rok 2017

Fin 2-12M 2017

Rozvaha 2017

Výkaz zisku a ztrát 2017

Příloha 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Rozvaha 2017-MŠ

Výkaz zisku a ztráty 2017-MŠ

Příloha 2017-MŠ

účetní závěrka za rok 2017

2016

Závěrečný účet obce Vřesovice za rok 2016-komentář

Závěrečný účet obce Vřesovice za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

FIN 2-12 M ke dni 31.12.2016

Rozvaha ke dni 31.12.2016

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Rozvaha-MŠ Vřesovice k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty-MŠ Vřesovice k 31.12.2016

Příloha-MŠ Vřesovice k 31.12.2016