Návrh na závěrečný účet Obce Vřesovice za rok 2018


Návrh závěrečného účtu obce Vřesovice za rok 2018-komentář

Fin2-12 M k 31.12.2018

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k31.12.2018

Příloha k 31.12.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

Rozvaha MŠ Vřesovice k 31.12.2018Výkaz zisku a ztráty MŠ Vřesovice k 31.12.2018Příloha MŠ Vřesovice k 31.12.2018

Inventarizační zpráva 2018

 

Svěšení: 19. 6. 2019