2003


Kristýna Valčuhová – Ivo Riedl

Karolína Cveková – Blažej Kůřil