Závěrečný účet DSO Podchřibí za r. 2016 – návrh


Invetarizační zpráva k 31.12.2016

Příloha

Rozvaha

Výkaz FIN 2-12M

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2016-komentář

Zpráva o výsledku kontroly provedené kontrolní a revizní komisí

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí-návrh

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

Svěšení: 17. 3. 2017