OZV 5-2007 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem


Místní vyhláška OZV č. 5/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Účinnost od 1. 1. 2008

OZV 52007-system-komunalni odpad (PDF ke stažení, 1,3 MB)