Návrh závěrečného účtu za rok 2016


Závěrečný účet obce Vřesovice za rok 2016-komentář

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

FIN 2-12 M ke dni 31.12.2016

Rozvaha ke dni 31.12.2016

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Rozvaha-MŠ Vřesovice k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty-MŠ Vřesovice k 31.12.2016

Příloha-MŠ Vřesovice k 31.12.2016

 

Svěšení: 27. 6. 2017