Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vřesovice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek


keox2196108735074752087

keox2773461506952976741

Pozemkové úpravy – v komunitním centru i v ÚT 18. 7. 2017 a v úterý 25. 7. 2017

od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Svěšení: 25. 7. 2017